top of page

Huishoudelijk

1. Bij aankomst/vertrek mogen de auto’s kort op de camping om de spullen uit/in te laden. Daarna uitsluitend parkeren op de parkeerterreinen van het sportpark. Parkeren langs de wegen is niet toegestaan (APV). 
2. Douchen kan in de beschikbare kleedkamers in een bepaald tijdslot, zie de plattegrond voor de locaties. Graag opgeruimd achterlaten! Alle toiletten zijn voor algemeen gebruik en dienen als vanzelfsprekend netjes gebruikt en achtergelaten te worden.
3. Het toernooi volgt een zero tolerance beleid voor alcohol. Heb je per ongeluk toch nog iets in je tas zitten, dan zorgen wij voor een gelegenheid om dat aan ons over te dragen.
4. Na afloop van het toernooi zal de camping beheerder met jullie de campingplek bekijken en krijg je een reçu voor de borg. Deze wordt teruggestort op de rekening waarmee het toernooigeld betaald is.

5. Roken en vapen is niet toegestaan op het gehele terrein. Op het gehele terrein is het verboden om open vuur zoals barbecues, gasbranders, kaarsen, etc. te gebruiken.
 6. De bewakers zijn de gehele avond en nacht aanwezig. Aanwijzingen van de bewakers dienen ten allen tijde opgevolgd te worden
7. Op het terrein staan voldoende afvalcontainers. De bij aankomst uitgereikte vuilniszak dient te worden gebruikt om je campingplek schoon en opgeruimd te houden en achter te laten. Voor het scheiden van plastic en blik ontvang je een speciale zak. Is deze vol, dan kun je een nieuwe halen bij de organisatie.
8. De organisatie van het Pinkstertoernooi is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van goederen. Alle kosten van vernielingen welke worden aangericht zullen op de dader(s) worden verhaald.
9. In verband met het overzicht en de veiligheid wordt iedereen verzocht alleen op het aangegeven terrein van de hockeyvereniging te verblijven. Verblijf buiten het terrein is niet toegestaan.
10. Het is verboden glaswerk mee op het kampeerterrein te nemen.
11. Vrijdagnacht na 00.00 uur en zaterdagnacht na 02.00 uur is muziek buiten het clubhuis muziek verboden.
12. De teambegeleiders zijn gedurende het gehele toernooi verantwoordelijk voor- en aanwezig bij het team. Dus ook tijdens de avond en nacht!
13. Er wordt streng gekeken naar het naleven van de hockeyregels. Het meespelen van begeleiders of niet-teamleden is verboden. Van de teams wordt verwacht, dat zij gedurende de wedstrijden allemaal spelen in hetzelfde tenue, uiteraard met uitzondering van de keeper.
14. Alleen teams die spelen mogen zich op een hockeyveld begeven. Niet spelende teams moeten buiten de hekken blijven.
15. Betalen in het clubhuis is alleen mogelijk d.m.v. pinnen.
16. Er is geen Wifi aanwezig.
17. Deelname aan het Pinkstertoernooi geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal in welke vorm dan ook. HVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het (sport) programma, blessures, verlies of beschadiging van goederen. Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dan ook dringend geadviseerd.
18. Tijdens hockey gerelateerde activiteiten bij HVZ worden regelmatig beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen kunnen gebruikt worden voor publicatie via (niet exclusief) krant, app, nieuwsbrief en internet. Heb je bezwaar dat je herkenbaar in beeld bent gekomen, dan kun je dat kenbaar maken door een mail te schrijven aan privacycoordinator@hvz.info met voldoende informatie om het bedoelde beeldmateriaal te kunnen vinden, mogelijk aan te passen of te verwijderen. Echter, deze opt-outmogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop je niet centraal en duidelijk herkenbaar bent afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Maaltijden
1. Op zaterdag en zondag is er per team lunch in de feesttent. Je hoort het startsein hiervoor via de omroeper.
2. Het BBQ-buffet zaterdagavond is voor spelers, begeleiders en vrijwilligers in de feesttent. Je wordt per team opgeroepen om aan te sluiten.
3. Ontbijt op zondagochtend is per team in de feesttent.
4. De tijden wanneer je team verwacht wordt, staan ook ingepland in Tournify.

EHBO
1. Gedurende de wedstrijden is de EHBO met 2 personen aanwezig, daar buiten is er altijd 1 persoon aanwezig.

bottom of page